';

QI GONG & TAI CHI

Tai Chi är på en och samma gång gymnastik, meditation och Qi Gong. Grundövningen är den långsamma Tai Chi-formen, som är en flytande och obruten serie rörelser. Det kan kallas röreselsemeditation. Rörelserna utförs långsamt, mjukt och ändå kraftfullt, med avspänd kropp och avspänt sinne, men med djup koncentration, på ett sådant sätt att hela organismen stärks och balanseras. Genom att öka det fria flödet av Qi-energi arbetar Tai Chi på att återskapa balansen mellan människans fysiska, mentala och själsliga natur. Det motverkar stress och sjukdomar, leder till bättre hälsa och välbefinnande. Studier visar att Tai Chi bland annat verkar bromsa Alzeimhers.
Tai Chi Chuan, som är det fullständiga namnet, kan läras av alla oavsett kön, ålder och fysiska förutsättningar. (lånat från taichi.nu)

Vår instruktör är Jessie Gao som är uppvuxen i Kina med Tai Chi, Qi Gong och Yoga som ett naturligt inslag i hennes vardag. Att se på träning som inte enbart rörelser utan en del i en filosofi är något som genomsyrar hennes klasser och ger en extra dimension till träningen.
Hon jobbar med holistiska hälsoprogram baserade på den 1000-åriga österländska filosofin och har undervisat och arbetat i över 20 år runt om i världen. Hon har skrivit många böcker och är en efterfrågad föreläsare. Läs gärna mer om Jessie på hennes hemsida: www.jessiegao.com

Såhär beskriver Jessie själv klassen:

Qigong is an ancient Chinese self-care method and life philosophy where human being is integrated into the law of cosmos, or, in Chinese called ’Tao’ (the Way, the Path). All movements in Qigong are designed according to this fundamental perception of energetic interaction between heaven, earth and humans. We are nothing else but energy (’Qi’ in Chinese) channels incl. our mental & emotional activities.

It’s extremely important to understand how meridians work and how imbalances occur so that we can prevent illness in advance and take reasonable actions upon their first sign.

Taichi is essentially a martial art branch in Qigong family where self-defence is taught in alignment with the principle of Tao. The unique combination of Qigong & Taichi in our courses will lead all students into the wonderful world of holistic dimension of Yin-Yang balance which is the key for survival in all aspects of life. A great refreshment to the body, the mind and the spirit!

Priser:
PT enstaka sessioner 60 min 700:-
PT 10 ggr a 60 min 6000:-
PT Liten Grupp – enligt överenskommelse (4-6 personer)
DuoPT 10 ggr á 60 min 4800:-/person

Gruppträning
Vi startar regelbundet nya kurser. Schemat hittar du här 
Vi har även workshops. Info och bokning här 

Kontakt
For further details of classes, course, and PT in Qi Gong/Tai chi, please contact Jessie at jessie.gao@swipnet alt. 073-725 36 41